היפ - הופ
היפ - הופ
היפ - הופ
היפ - הופ
היפ - הופ

ריקוד רחוב המשלב בתוכו אלמנטים לטיניים, היספניים ואפרו-אמריקנים. "היפ הופ" היא תנועה תרבותית
 שהחלה על ידי נוער אפרו-אמריקני ולטיני בניו-יורק, ומאז נפוצה בכל העולם. סגנון הריקוד הוא חד, קצבי, מהיר ומאתגר.

גיל ימים שעות
כיתות ז' ומעלה א' ד' 19:30-20:45

צוות הלהקה
הדר דיזהב

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הוררה ירושלים 
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2019