עתודונת
עתודונת
עתודונת
עתודונת
עתודונת
בשלב זה נמשיך לפתח ולהעמיק את היכולות הטכניות של הרקדנים, תוך העשרת השפה התנועתית, בניית משמעת עצמית ואחריות אישית. ביטוי ללמידה זו ניתן בריקודים והכוריאוגרפיות איתם זוכים הרקדנים להופיע במהלך השנה.
 
קבוצת גיל יום שעה
כיתות ג' א'
ד'
16:30-17:45
כיתות ד' א' 
ד'
17:45-19:00

 
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2019