להקת ג'אז
להקת ג'אז
להקת ג'אז
להקת ג'אז
להקת ג'אז
ג'אז עתודה
 
קבוצת גיל יום שעה
כיתות ז' - ט' א
ד
17:30-19:00
17:30-19:00

להקת הג'אז
קבוצת גיל יום שעה
כיתות ט'-י"ב' א
ד
19:00-20:30
19:00-20:30
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2014