ארנונה הצעירה
המורה: ספיר זיכרי
שעות הפעילות ומידע נוסף: ישראל אלדד 11, טלפון 02-6250826
קבוצה יום שעה
צעדים ראשונים (גן חובה) ב 16:30 - 17:15
פוצלה (א-ב) ה 16:30 - 17:30
עתודונת (ג-ה) ב
ה
17:15 - 18:45
17:30 - 19:00
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2014