ברייקדנס
המורה: שרון דנן
שעות הפעילות ומידע נוסף:
קבוצת גיל יום שעה
כיתות ה' ומעלה ה' 17:15-18:30
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2014