הורה בית הכרם
המורה: הראל יצחקי+ ספיר זכרי
שעות הפעילות ומידע נוסף:
קבוצה גיל יום שעה
אפרוחונים א-ב ד 14:00-15:00
עתודה ג-ד ב
ד
13:30-14:30
15:00-16:30
להקה ה-ו ב
ד
14:30-15:45
16:30-18:00
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2019