הורה בית הכרם
המורה: נוגה קאופמן
שעות הפעילות ומידע נוסף:
קבוצה גיל יום שעה
מחול ישראלי א-ב ג 14:15-15:15
מחול ישראלי ג'- ו' ג + ה'
יום ג' 13:00-14:00
יום ה' 13:45-15:15
 
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2019