הורה בית הכרם
המורה: נוגה קאופמן
שעות הפעילות ומידע נוסף:
קבוצה גיל יום שעה
מחול ישראלי א-ג ג 14:15-15:15
מחול ישראלי ד-ו ג 13:00-14:00
מחול ישראלי ד-ו ג 14:30-16:00
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2019