ברייקדנס רמת שרת
המורה: שרון דנן
שעות הפעילות ומידע נוסף: משה שרת 1, טלפון 02-6320666
גיל יום שעה
 מתחילים (ג' ומעלה) ה 14:00 - 15:15
מתקדמים (ג' ומעלה) ה 15:45 - 17:30
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2014