להקת ילדים כיתות א-ב
המורה: דניאלה תם
שעות הפעילות ומידע נוסף:
הפעילות מתקיימת פעם בשבוע ביום רבעי בין השעות: 17:30 - 16:30
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2014