צעדים ראשונים
המורה: ספיר זכרי
שעות הפעילות ומידע נוסף:
קבוצת  יום שעה
צעדים ראשונים -גן חובה ב' 16:30-17:15
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2014