פוצהלה
המורה: ספיר זכרי
שעות הפעילות ומידע נוסף:
קבוצה יום שעה
פוצהלה-א-ב ה' 16:30-17:30
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2014