עתודה
המורה: ספיר זכרי
שעות הפעילות ומידע נוסף:
להקת העתודה מתקיימת  ביום שני בין השעות: 18:15 - 17:15  וביום חמישי בין השעות: 19:00 - 17:30 
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2019