עתודה
המורה: ספיר זכרי
שעות הפעילות ומידע נוסף:
קבוצה יום שעה
עתודה ג-ה ב' 17:15-18:45
  ה' 17:30-19:00
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2014