פוצהלה
המורה: רותם אטיאס
שעות הפעילות ומידע נוסף:
קבוצה יום שעה
פוצהלה א-ב ב' 16:30-17:15
  ה' 16:30-17:15
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2014