עתודה
המורה: רותם אטיאס
שעות הפעילות ומידע נוסף:
קבוצה יום שעה
עתודה ג-ה ב' 17:15-18:45
  ה' 17:15-18:45
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2014