להקות
המורה: ספיר זכרי
שעות הפעילות ומידע נוסף:
קבוצה יום שעה
פוצהלה א-ב ו' 10:00-11:00
עתודה ג-ה ו' 11:15-12:15
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2019