צעדים ראשונים
המורה: ספיר זכרי
שעות הפעילות ומידע נוסף:
קבוצה יום שעה
גן חובה ג' 16:30-17:15
א'-ב' ג' 17:15-18:00
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2014