מחול והתעמלות אמנותית
המורה: קרינה בגידז'נוב
שעות הפעילות ומידע נוסף:
קובוצת מחול והתאמלות אומנותית לגילאי א' - ב'  מתקיימת ביום רביעי בין השעות: 18:45 - 17:45
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2019