פלמנקו
המורה:
שעות הפעילות ומידע נוסף:
    יום  שעה 
 א' ג' ד'        17:30-22:00
ב'  9:00-10:30
ו'  9:30-12:30
תמונות מהפעילות
כל הזכויות שמורות© להורה ירושלים 2019