לוח פעילות הורה ירושלים -2022-2023 תשפ"ג
בית ספר למחול 
קבוצהמורהגיליוםשעההערות
אגדאנס מתחילים – גן חובה      קרינה בגידגנוב       גן חובהב'16:45- 17:30 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
צעדים ראשונים – גיל טרום חובהקרינה בגידג'נובטרום חובהג'16:30-17:15 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
אגדאנס א'-ב'קרינה בגידג'נובא' – ב'ג'17:15-18:15 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
      
זומבה גן חובה + א'סשה לגרנסקיגן חובה + א'ד'16:45-17:30 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
זומבה ב'-ה'סשה לגרנסקיב'-ה'ד'17:30-18:15 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
      
היפ הופ נשים הדר דיזהב18 ומעלהד'20:45-22:00 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
ריקודי בטןדורית ייני                   מתקדמותאי18:30-19:30       לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
ריקודי בטןדורית ייני                   שנה ב'אי    19:45-20:45 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
ריקודי בטןדורית ייני                   מתקדמותג'18:15-19:15      לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
ריקודי בטןדורית ייני                   מתחילות ג' 19:25-20:25 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
בלט נשיםליר קיכלר18 ומעלהב'20:30-21:30 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
שיעורי גמישות יוליה 18 ומעלהב'20:30-22:00 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
פופ אין  דין פרטושכיתה ט' ומעלה א'21:00-22:30 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
להקות מחול יצוגיות
קבוצהמורהגיליוםשעההערות
היפ הופ ז' ומעלה הדר דיזהבז' ומעלהא' + ד'18:15-19:30 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
להקת היפ הופ ז' ומעלההדר דיזהבז'  ומעלהא' + ד'19:30-20:45 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
פוצל'ה א'-ב'לירות גאליסא'-ב'א'  17:30-18:30 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
עתודונת  ג' ד'לירות גאליסג'-ד'א'+ ד'16:15-17:30 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
להקה צעירה ה'-ו'הראל יצחקי/ אורפז מור / תומר שפרה'-זב'+ה'16:00-17:45 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
עתודת אפרוחים ה'-ו' דניאל דהן / רינת נוסרת / תומר שפר ה'-זב'+ה'16:00-17:45 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
 נעוריםהראל יצחקי/ דניאל דהן / תומר שפרי' – י"ב ב'+ה'17:45-20:30 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
הלהקה הבוגרתדניאל בן חמו דראיי"ב עד גיל 30ב'+ ה'20:30-22:30 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
ראשוניםחגית / איריס מנהלת להקהגיל  30 ומעלהג'20:30-23:30 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  

שלוחות

לוח פעילות הורה ירושלים בשלוחות ובבתי ספר  2022-2023 תשפ"ג
קבוצהמורהיוםשעה הערות
 מינהל קהילתי יובלים – רמת שרת 
היפ הופ א'-ג' ג'16:30-17:30לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
היפ הופ ה' ו' ג'17:30-18:30לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
 מינהל קהילתי יובלים – פיליפ לאון  
היפ הופ 4-6הדר דיזהבג'16:15-17:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
היפ הופ א'-ג'הדר דיזהבג'17:00-18:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
היפ הופ ה' ו'הדר דיזהבא' + ד'16:00-17:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
היפ הופ ג' ד'הדר דיזהבא' + ד'17:00-18:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
היחפ הופ ה'- והדר דיזהבג'18:00-19:30לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
מינהל קהלתי גנים -גבעת משואה
היפ הופ גילאי 4-6הדר דיזהבב'16:15-17:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
היפ הופ כיתות א' ב' הדר דיזהבב'17:00-18:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
היפ הופ ג'- ד'הדר דיזהבב'18:00-19:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
בית ספר ת"לי בית וגן
מחול ישראלי  ג' – ד'רינת נוסרת + דניאלה תםחמישי14:00-15:15לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
מחול ישראלי ה' – ו'רינת נוסרת + דניאלה תםשלישי14:00-15:30לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
מחול ישראלי א' – ב' רינת נוסרת + דניאלה תםחמישי15:15-16:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
בית ספר בית הכרם
מחול ישראלי א'-ג'מעיין מיימוןשני15:00-16:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
מחול ישראלי ד'-ו'מעיין מיימוןשני13:30-15:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
בית ספר גילה א'
מחול ישראלי א' – ב'מעיין מיימוןראשון15:00-16:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
מחול ישראלי ג' – ד'מעיין מיימון שלישי13:00-14:30 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
מחול ישראלי ה'- ו'מעיין מיימוןראשון / שלישי14:15-15:45  / 14:00-15:00 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
בית ספר לוריא
כיתות  ג' – ו'רינת נוסרתרביעי14:30-15:30לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
כיתות  א' – ב'רינת נוסרתרביעי15:30-16:30לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד