לוח פעילות הורה ירושלים -2022-2023 תשפ"ג
בית ספר למחול 
קבוצה מורה גיל יום שעה הערות
אגדאנס מתחילים – גן חובה       קרינה בגידגנוב        גן חובה ב' 16:45-17:45  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
צעדים ראשונים – גיל טרום חובה קרינה בגידג'נוב טרום חובה ג' 16:30-17:15  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
אגדאנס א'-ב' קרינה בגידג'נוב א' – ב' ג' 17:15-18:15  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
           
זומבה גן חובה + א' סשה לגרנסקי גן חובה + א' ד' 16:45-17:30  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
זומבה ב'-ה' סשה לגרנסקי ב'-ה' ד' 17:30-18:15  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
           
היפ הופ נשים  הדר דיזהב 18 ומעלה ד' 20:45-22:00  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
ריקודי בטן דורית ייני                    מתקדמות אי 18:30-19:30        לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
ריקודי בטן דורית ייני                    שנה ב' אי     19:45-20:45  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
ריקודי בטן דורית ייני                    מתקדמות ג' 18:15-19:15       לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
ריקודי בטן דורית ייני                    מתחילות  ג'  19:25-20:25  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
בלט נשים ליר קיכלר 18 ומעלה ב' 20:30-21:30  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
שיעורי גמישות  יוליה  18 ומעלה ב' 20:30-22:00  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
 
להקות מחול יצוגיות
קבוצה מורה גיל יום שעה הערות
היפ הופ ז' ומעלה  הדר דיזהב ז' ומעלה א' + ד' 18:15-19:30  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
להקת היפ הופ ז' ומעלה הדר דיזהב ז'  ומעלה א' + ד' 19:30-20:45  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
פוצל'ה א'-ב' לירות גאליס א'-ב' א'   17:30-18:30  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
עתודונת  ג' ד' לירות גאליס ג'-ד' א'+ ד' 16:15-17:30  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
להקה צעירה ה'-ו' הראל יצחקי/ אורפז מור / תומר שפר ה'-ז ב'+ה' 16:00-17:45  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
עתודת אפרוחים ה'-ו'  דניאל דהן / רינת נוסרת / תומר שפר  ה'-ז ב'+ה' 16:00-17:45  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
 נעורים הראל יצחקי/ דניאל דהן / תומר שפר י' – י"ב  ב'+ה' 17:45-20:30  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
הלהקה הבוגרת דניאל בן חמו דראי י"ב עד גיל 30 ב'+ ה' 20:30-22:30  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  
ראשונים חגית / איריס מנהלת להקה גיל  30 ומעלה ג' 20:30-23:30  לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד  

שלוחות

לוח פעילות הורה ירושלים בשלוחות ובבתי ספר  2022-2023 תשפ"ג
קבוצהמורהיוםשעה הערות
 מינהל קהילתי יובלים – רמת שרת 
היפ הופ א'-ג' ג'16:30-17:30לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
היפ הופ ה' ו' ג'17:30-18:30לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
 מינהל קהילתי יובלים – פיליפ לאון  
היפ הופ 4-6הדר דיזהבג'16:15-17:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
היפ הופ א'-ג'הדר דיזהבג'17:00-18:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
היפ הופ ה' ו'הדר דיזהבא' + ד'16:00-17:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
היפ הופ ג' ד'הדר דיזהבא' + ד'17:00-18:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
היחפ הופ ה'- והדר דיזהבג'18:00-19:30לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
מינהל קהלתי גנים -גבעת משואה
היפ הופ גילאי 4-6הדר דיזהבב'16:15-17:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
היפ הופ כיתות א' ב' הדר דיזהבב'17:00-18:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
היפ הופ ג'- ד'הדר דיזהבב'18:00-19:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
בית ספר ת"לי בית וגן
מחול ישראלי  ג' – ד'רינת נוסרת + דניאלה תםחמישי14:00-15:15לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
מחול ישראלי ה' – ו'רינת נוסרת + דניאלה תםשלישי14:00-15:30לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
מחול ישראלי א' – ב' רינת נוסרת + דניאלה תםחמישי15:15-16:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
בית ספר בית הכרם
מחול ישראלי א'-ג'מעיין מיימוןשני15:00-16:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
מחול ישראלי ד'-ו'מעיין מיימוןשני13:30-15:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
בית ספר גילה א'
מחול ישראלי א' – ב'מעיין מיימוןראשון15:00-16:00לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
מחול ישראלי ג' – ד'מעיין מיימון שלישי13:00-14:30 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
מחול ישראלי ה'- ו'מעיין מיימוןראשון / שלישי14:15-15:45  / 14:00-15:00 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
בית ספר לוריא
כיתות  ג' – ו'רינת נוסרתרביעי14:30-15:30לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד 
כיתות  א' – ב'רינת נוסרתרביעי15:30-16:30לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם המשרד